KIEDY/WHEN

Akcja prezentowana w ramach/Action presented in the frames of: Międzynarodowego Festiwalu Konfrontacje Teatralne, oraz wydarzenia/and Six Verbs Movement:

8.10.2015 otwarcie/opening
Zdrój na placu dworcowym PKS, godz. 18:00, wstęp wolny
The Well at the Central Bus Station, 18:00, free entrance

9.10.2015 performance
ul. Lubartowska 31
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
bezpłatne wejściówki do odebrania w Kasie Centrum Kultury
complimentary tickets are available at the Centre's box office

10-18.10.2015 instalacja w przestrzeni miejskiej/installation in the city space
ul. Lubartowska 31, godz. 15-18, wstęp wolny/free entrance