OPIS/ABOUT

Pomysł i realizacja: Magdalena i Ludomir Franczak
Opracowanie dźwięku: Marcin Dymiter
Produkcja: Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne, Six Verbs Movement

Góra jest negatywem dołu – to co zostało wykopane z drugiej strony zaczyna narastać. Im głębiej schodzimy, tym grubsze stają się warstwy odkładające się na powierzchni, po której chodzą ludzie – zacierając je, próbując zrównać. W swoim wnętrzu góra oddycha, lecz aby usłyszeć ten oddech trzeba wejść w jej głąb – w wykopaną z warstw studnię. Zanurzyć w żyzną ziemię pełną robaków i zagubionych przedmiotów – luster, fragmentów inskrypcji w nieznanym języku, nadpalonych gazet, przebiegających przez pamięć strzępów historii.

Oddychająca góra jest instalacją performatywną w przestrzeni dawnej dzielnicy żydowskiej Lublina. Narracja rozwija się wraz z ruchem widzów, odwołując się do przeszłości i jej śladów w przestrzeni, języku i dźwięku otaczającego nas miasta. Oddychająca góra jest tak naprawdę projektem badawczym opisującym współczesność. Historia przywołana zostaje tutaj w formie żywej – nie z bezpiecznego dystansu, zamykającego w gablocie świat, który zniknął i raczej nie powróci. Opisujemy to, co widać/słychać teraz i co jest cieniem przeszłości nie zawsze przepracowanej.

Kuratorzy/Curators: Yael Vishnizki Levi, Szymon Kasprowicz
Produkcja/Production: Szymon Kasprowicz
Organizator/Organiser: Towarzystwo Edukacji Kulturalnej w Lublinie
Współorganizator/Co-organiser: Centrum Kultury w Lublinie
Patroni/Patronage: POLIN, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin
Podziękowania/Acknowledgements: Teatr NN, Lubelskie dworce S.A.


Idea and realization: Magdalena i Ludomir Franczak
Sound production: Marcin Dymiter
Production: Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne, Six Verbs Movement

The mountain is the negative of a ditch: what has been dug out accumulates on the other side. The deeper we descend, the thicker the layers on the surface become; they are gradually flattened and eventually blurred as people walk on them.

Inside, the mountain is breathing, but to hear its sound one has to descend into the well created inside the layers; one needs to immerse in the fertile soil, populated by worms and full of lost objects, such as mirrors, fragments of inscriptions in a foreign language, charred newspapers, shreds of history running through your memory.

Breathing Mountain is a performative installation located in the former Jewish district of Lublin. The narration of the work develops with the movement of the audience, referring to the past and its traces in the space, language and sounds of the city. In fact, Breathing Mountain is a research project describing the contemporary world. History is evoked here in a living form, without the safe distance of a showcase that locks the world that disappeared and will never return. We describe what is visible/audible now, and what constitutes the chiaroscuro of the past that might not have been processed yet.


Kuratorzy/Curators: Yael Vishnizki Levi, Szymon Kasprowicz
Produkcja/Production: Szymon Kasprowicz
Organizator/Organiser: Towarzystwo Edukacji Kulturalnej w Lublinie
Współorganizator/Co-organiser: Centrum Kultury w Lublinie
Patroni/Patronage: POLIN, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin
Podziękowania/Acknowledgements: Teatr NN, Lubelskie dworce S.A.